logo polo shirts
Facebook Napiste nám Reference Kariéra Refereence koncernu

Agentes GmbH

Koncern agentes Services GmbH je členem PASS Consulting AG

Koncern agentes Services GmbH se stal členem mateřského koncernového svazu PASS Consulting se sídlem v Augsburgu v SRN, který se svými více než 700 zaměstnanci v oblasti softwarového vývoje je takřka jedničkou na německém trhu v oblasti softwarového vývoje a poradenství.

 

PASS Consulting Group

agentes services GmbH přebírá obchodní činnost agentes GmbH k 1.4.2013

Mnichov, 2.4.2013 - agentes services GmbH převzala s účinností od 1. dubna 2013 obchodní činnost agentes GmbH. Tím je zajištěna kontinuita a pokračování společnosti pod vedením generálního ředitele Dr. Raimunda Wiedemanna.

Restrukturalizace agentes skupiny, která byla zahájena v létě 2012,  je tímto kompletní. V tomto období  byly založeny agentes services GmbH a agentes solutions GmbH. Podmínkou bylo rozdělení společnosti do dvou divizí pod hlavičkou "agentes" značky.

Agentes services GmbH je zodpovědná za služby a konzultace, zatímco agentes solutions GmbH převzala od agentes-skupiny odvětví produktů a řešení.

Akcie agentes IT s.r.o, zajišťující mimo jiné vývoj softwaru, byly převedeny na agentes solutions GmbH.

Projektový management s agilní metodou Scrum u firmy agentes

14.3.2013 - Stephan Dawo, vedoucí obchodního útvaru mnichovské agentes, byl hostem na Fujitsu NEXT v Düsseldorfu. Na zasedání pracovní skupiny "aplikační řešení služeb," síťových odborníků hovořil Dawo na téma "Projektový management s agilní metodou Scrum". Již během jeho prezentace vypukající mezi účastníky živá diskuse "Scrum" ukazuje pokračující přitažlivost této metody v tomto oboru.

Scrum se používá především pro řízení projektů ve vývoji softwaru. Tak jsou v průběhu projektu pro všechny zúčastněné uchovávány nejen pokroky, ale i překážky, které jsou v pravidelných intervalech dodávány a hodnoceny. Požadavky na výrobek jsou po každé dodávce nově vyhodnoceny a v případě potřeby upraveny. V rámci metody SCRUM jsou stanoveny interdisciplinární týmy, které se smai organizují a pravidelně scházejí.

"Vždy jsme byli zastánci této agilní metody řízení projektů," uvádí
Dawo. "Přitom Scrum je tak jednoduchý, že by mohla být tato metoda vysvětlena na pivním tácku." usmívá se Dawo. "S metodou Scrum jsme měli pozitivní zkušenosti, a to bez výjimky." pokračuje Dawo. "Zejména v rámci našich komplexních projektů vývoje softwaru je tento štíhlejší a transparentní postup pro naše klienty skutečnou přidanou hodnotu."

Před přechodem na systém SEPA: Banky a pojišťovny chválí spolupráci s IT službami

25.2.2013 - Nedávný průzkum mezi zákazníky německého Institutu pro kvalitu poskytovaných služeb udělil ocenění nejlepších služeb v oblasti IT

V důsledku přechodu na systém SEPA se německý Institut pro kvality služeb dotazoval bank a pojišťoven, zda se jim spolupráce s externí službou vyplácí. Odpověď: výborné úsudky týkající se závazků a kompetencí. Studie udává, že 90% IT odborníků s rozhodovací pravomocí ve zkoumaných bankách a pojišťovnách těží z rad finančního průmyslu se specializací na IT služby.

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků bylo oceněno celkem devět IT služeb se speciálními nabídkami pro finanční firmy 270 IT odborníky s rozhodovací pravomocí. Nejlepší známky obdrželo zejména osobní poradenství: 90% respondentů uvedlo, že oceňují především odhodlání a schopnosti svého partnera.

agentes je
k dispozici ve finančním sektoru specializovaných služeb nejen pro nezbytné úpravy v oblasti IT s ohledem na SEPA systém. Firma agentes Vás ráda podpoří odborným poradenstvím v oblasti SEPA systému.

Agenda 2013: provádění regulačních požadavků

18.02.2013 - Také v roce 2013 očekává finanční sektor hodně pohybu. Pokračující napjaté situace na finančních trzích, rostoucí regulace ze strany zákonodárce, ale také zvýšená konkurence, jsou v letošním roce pro banky hlavní výzvy. Vedle toho je pro banky důležité, znovu získat důvěru zákazníků v instituce.

Dr. Raimund Wiedemann, jednatel společnosti agentes solutions GmbH, komentoval: "Zatímco v minulosti byl kladen důraz na čisté reakce, v boudoucnu budou domy potřebovat silnější IT podporu. Zejména na pozadí úspor nákladů a zlepšování procesů jsou banky více než kdy jindy nahrazovány manuálními procesy. IT procesy budou v letošním roce úzce souviset se strategickými otázkami bank. "

agentes GmbH hostem Informix User Group

6.11.2012 - Přednáška o rozvoji aplikací a SAPu

Julian Dawo se 24.10. zastavil na 61. IUA Workshopu v Hamburku, jehož náplní byla prezentace ohledně vývoje aplikací a SAPu. Prostřednictvím živé demonstrace ukázal klady a zápory hybridních a nativních aplikací. Vzhledem k rozmanitosti přístrojů a jejichoperačních systémů, jako např. Android nebo iOS, je sice zákazníkům nabízen široký výběr, který pro vyvojáře aplikací představuje výzvu různých programovacích jazyků.

Číst dál...

SEPA-dny upozorní na důležité IT-změny

8.10.2012 - Akce "SEPA-dny" 11. září v Frankfurtu poukázala na naléhavost problému SEPA. Pořadatel "německý kongres" připomněl, že od února 2014 již nebude platit dřívější národní převod ani inkaso. Nejdříve musí být převedeny všechna IT infrastruktura finančních a bankovních transakcí, která se později přizpůsobí novým požadavkům. To bude znamenat obrovskou výzvu pro oddělení IT, která by chtěla vysvětlit řadu událostí prostřednictvím praktických příkladů.

Číst dál...