logo polo shirts
Facebook Napiste nám Reference Kariéra Refereence koncernu

Mladí podnikatelé hledali cesty k férovému podnikání

Martin Jírovec, České Budějovice

Pojmenovat problémové oblasti podnikání na Českobudějovicku a hledat cesty, jak vytvářet podnikání svobodné, transparentní a nekorupční, si vytkla za cíl konference, kterou v minulých dnech pořádala organizace Hospodářští junioři (JCI) jižních Čech, která sdružuje mladé podnikatele.

Na akci byly pozvány ekonomické autority regionu, zástupci akademické obce a významní jihočeští podnikatelé. Největší pozornost však na sebe přitáhli lidé z protikorupčních hnutí, Petr Skočdopole z Nadačního fondu Proti korupci a předseda občanského sdružení Podnikáme bez korupce Martin Hausenblas.

"Jejich vystoupení byla dlouhodobě připravována. De facto jsme jimi odstartovali projekt 'Koordinace protikorupčních hnutí v České republice, vytvoření jednotného dialogu veřejnosti s vládou a sladění legislativních cílů protikorupční strategie ČR', jehož výsledky budeme v listopadu 2012 prezentovat na světové konferenci v tchaiwanské Taipei," přiblížil hlavní cíle akce Vojtěch Kačírek, prezident JCI pro Českou republiku.

Posluchačsky atraktivní bylo představení některých klíčových kauz, na něž bez přestání upozorňuje Nadační fond proti korupci zřizovatelů Karla Janečka, Stanislava Bernarda a Jana Krause. Petr Skočdopole zmínil například situaci kolem Dopravního podniku hl. města Prahy. "Vedle aktivního boje proti korupci myslíme také na ty, kteří svou statečností na korupční jednání poukazují," doplnil své vystoupení Petr Skočdopole, který měl na mysli materiální pomoc, jíž fond poskytuje občanům aktivně odhalujícím korupci.

Martin Hausenblas z občanského sdružení Podnikáme bez korupce má na vymýcení korupce z českého podnikatelského prostoru jinou strategii. "Hlavní nosnou myšlenkou sdružení je volné šíření idey Podnikáme bez korupce, a to především samošiřitelnou formou. K naší iniciativě se může připojit každý podnikatel. Podmínkou je, aby na svých webových stránkách zveřejnil definici, co znamená podnikat bez korupce."

V gaučové diskusi se slova ujali jihočeští podnikatelé. Poněkud překvapivě zůstaly tentokrát stranou výtek nedostavěné dálnice a rychlostní komunikace. Podnikatelé apelovali na těsnější sepětí vzdělávacího systému s podnikáním.

Současné společenské klima pojmenoval podnikatel Robert Jech, když jako základní hodnotu uvedl dobře fungující rodinu a výchovu dětí.

Hospodářští junioři - Junior Chamber International, jsou mezinárodní organizací, která působí ve stovce zemí světa a jejíž členská základna čítá přes 200 000 subjektů. Svého času byl velmi známým aktivním členem JCI v USA například i Bill Clinton.

V České republice je JCI ČR občanským sdružením mladých podnikatelů, managerů a vedoucích pracovníků z celé České republiky.

 

Původní článek