logo polo shirts
Facebook Napiste nám Reference Kariéra Refereence koncernu

Mobilní aplikace

Statutární město Kladno

Mobilní aplikace: Pohybem pro Kladno

Zákazník: Statutární město Kladno

Realizace: 2016

Platformy: Android

Mobilní aplikace Pohybem pro Kladno vychází z projektu - Po Kladně chytře a bezpečně, jehož cílem je motivovat občany města ke sportovnímu pohybu, kterým mohou ovlivnit změny ve veřejném prostoru. Mobilní aplikace umožňuje uživatelům zaznamenávat své sportovní aktivity (chůze, běh, jízda na kole), za které jsou automaticky odměňováni body podle ušlé, uběhlé či ujeté vzdálenosti. Získané body mohou uživatelé následně využít při hlasování v anketách týkajících se změn veřejného prostoru. 

Funkce aplikace:

- Registrace a přihlášení

- Záznam ušlé/uběhlé/ujeté trasy na mapě prostřednictvím GPS

- Záznam dosaženého času a vzdálenosti (v km) chůze/běhu/jízdy na kole

- Automatická kalkulace bodů na základě ušlé/uběhlé/ujeté vzdálenosti

- Sdílení výsledků sportovních aktivit na facebookovém profilu uživatele

- Historie sportovních výsledků

- Uživatelský profil

Použité technologie:

Při vývoji mobilní aplikace jsme použili moderní framework Xamarin pro multiplatformní vývoj aplikací. Xamarin umožňuje psát jeden jediný kód v jazyce C# a ten kompilovat do nativních aplikací třech hlavních mobilních platforem Android, iOS a Windows Phone. Díky Xamarinu dokážeme aplikaci v budoucnu pohotově nasadit i na další platformy (iOS, Windows Phone) bez nutnosti psaní celého kódu pro každou novou platformu. Zákazníkovi tak ušetříme velkou část nákladů spojených s vývojem mobilních aplikací!

Rozsah služeb:

Zákazníkovi jsme poskytli full service služby v oblasti mobilních aplikací. Naše spolupráce začala úvodní analýzou, na základě které jsme identifikovali klíčové potřeby zákazníka a navrhli technologické řešení celého projektu, který zahrnoval vývoj mobilní aplikace pro platformu Android, vývoj webového administračního rozhraní a vytvoření webové prezentace celého projektu. Před samotným vývojem mobilní aplikace jsme pro zákazníka vytvořili wireframes aplikace pro lepší vizuální představu jednotlivých prvků aplikace a po schválení a korekci wireframes vytvořil náš grafik design mobilní aplikace. Následně došlo k vývoji mobilní aplikace a následnému internímu testování na různých referenčních zařízeních. Paralelně bylo vyvíjeno webové administrační rozhraní a webová prezentace projektu. Po dokončení korekcí na základě zpětné vazby zákazníka došlo k nasazení aplikace na aplikační market Google Play.

 b_200_150_16777215_00_images_nezavaznapoptavka.png 

b_945_621_16777215_00_images_kladno_promotion.jpg